اعظم رجبی مشهدی

استاد اعظم رجبی مشهدی

تدریس حضوری در مشهد

34 جلسه موفق

امتیاز 5.0 از 5

دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

تدریس به مدت 2 سال در دانشگاه های فردوسی ، پیام نور و موسسه دانشجو مشهد

بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک

کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

wave

افتخارات و تجربیات تدریس

  • 2 سال تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد تایید شده
  • 1 سال تدریس در دانشگاه پیام نور مشهد تایید شده
  • 1 سال تدریس در موسسه دانشجو مشهد

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور 1382 تا 1386 تایید شده
  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد 1387 تا 1389 تایید شده
  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد 1393 تا 1398 تایید شده

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برترکارشناسی و دکتری
در حال دریافت نظرات شاگردان...