استاد مسعود عزیزی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

گذراندن واحدهای تخصصی وپایه مهندسی مواد بانمرات عالی از دانشگاه صنعتی اصفهان


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تربیت مدرس