آزیتا کبوتری

استاد آزیتا کبوتری

تدریس مفهومی شیمی

تدریس شیمی دوم دبیرستان،سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی با فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه سراسری شهید باهنر.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی پیش دانشگاهی شیمی سوم دبیرستان شیمی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شاهین‌شهر و میمه - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه شهید باهنر کرمان

نظرات شاگردان