مهناز عظیم زاده

استاد مهناز عظیم زاده

تدریس خصوصی دروس شیمی و ریاضی دبیرستان و دروس پایه و تخصصی دوره کارشناسی رشته شیمی توسط یانشجوی دانشگاه شریف.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی تجزیه دستگاهی شیمی تجزیه شیمی عمومی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف رشته شیمی تجزیه
  • دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی اصففهان در دوره کارشناسی

نظرات شاگردان