استاد مهناز عظیم زاده

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف رشته شیمی تجزیه
  • دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی اصففهان در دوره کارشناسی