استاد آذر اطاعتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ممتاز دو رشته ای و مشغول به تحصیل دو رشته ی مندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته ی مهندسی پلیمر<br /> فن و قدرت بیان بالا در آموزش دروس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دروس کنکور سراسری و مقاطع راهنمایی و دبیرستان
  • تدریس دروس عمومی و تخصصی مهندسی شیمی
  • ورود به مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه نخبگان
  • تحصیل همزمان در دورشته ی فنی مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • شناخته شدن به عنوان نخبه دانشگاهی
  • دارای دوطلا در دوسال متوالی همایش ریاضی زنده یاد رضا صادقی