آذر اطاعتی

استاد آذر اطاعتی

تدریس خصوصی دروس عمومی و تخصصی مهندسی شیمی و همچنین دروس مشترک سایر رشته ها و همچنین تدریس خصوصی دروس کنکور سراسری و دروس دوره های راهنمایی و دبیرستان و شناخته ششدن به عنوان نخبه دانشگاهی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی آلی تقطیر چند جزیی فرآیندهای پتروشیمی فرآیندهای پالایش محاسبات مهندسی پالایش مقدمات مهندسی نفت کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی سینتیک و طرح راکتور کنترل فرآیندها عملیات واحد 1 و 2 انتقال جرم انتقال حرارت شیمی فیزیک ترمودینامیک موازنه انرژی و مواد شیمی تجزیه آشنایی با مهندسی شیمی شیمی عمومی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


ممتاز دو رشته ای و مشغول به تحصیل دو رشته ی مندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته ی مهندسی پلیمر<br /> فن و قدرت بیان بالا در آموزش دروس

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • تدریس دروس کنکور سراسری و مقاطع راهنمایی و دبیرستان
  • تدریس دروس عمومی و تخصصی مهندسی شیمی
  • ورود به مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه نخبگان
  • تحصیل همزمان در دورشته ی فنی مهندسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • شناخته شدن به عنوان نخبه دانشگاهی
  • دارای دوطلا در دوسال متوالی همایش ریاضی زنده یاد رضا صادقی

نظرات شاگردان