استاد شیرین آذربرزین

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • رتبه چهارم المپیاد دانشجویی کشور