شیرین آذربرزین

استاد شیرین آذربرزین

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان و کنکور سراسری توسط فوق لیسانس ژنتیک، رتبه 4المپیاد دانشجویی زیست شناسی کشور و رتبه ممتاز در کل کشور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی کنکور سراسری زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زیست شناسی از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • رتبه چهارم المپیاد دانشجویی کشور

نظرات شاگردان