استاد صابر آزاد شهرکی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموخته مدرسه تیزهوشان
  • سابقه تدریس دروس به دانشجویان دانشگاه تهران
  • رتبه 170کارشناسی-48 ارشد و 24 دکتری.