آزاده طالبی

استاد آزاده طالبی

سابقه تدریس داشته ام.. تقریبا موفقیت آمیز بوده..امیدوارم زمان و وقت را به درستی در کنار هم بگذرونیم.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان