علی رضا عیاری

استاد علی رضا عیاری

تدریس مفهومی فیزیک

تدریسی با شیوه ای متفاوت!ت متناسب با درخواست و اطلاعات قبلی شما مطالب ارایه می شود تا حداکثر بازدهی حاصل گردد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

تولید انرژی الکتریکی ماشین های الکتریکی فشار قوی حفاظت و رله ها ماشین های الکتریکی 1 و 2 ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب زبان تخصصی مهندسی برق ریاضی مهندسی معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز و دانشجوی سال آخر ارشد در دانشگاه شاهد

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه شاهد

نظرات شاگردان