استاد آیه شیخی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

علاقمند به زبان انگلیسی از دوران کودکی و تجربه کاری 17 ساله در شرکتهای بین المللی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی