استاد ابوالفضل یوسف پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

رتبه 64 کنکور دکتری سازه 1394


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه خوارزمی تهران

افتخارات تحصیلی

  • ارشد سازه علم و صنعت
  • دانشجوی دو رشته ای
  • دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی