استاد آوا محمدنژاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس ارشد ریاضی گرایش هندسه از دانشگاه امیرکبیر. <br /> ریاضی راهنمایی، دبیرستان و ریاضیات دانشگاهی. <br /> تدریس مفهومی، به همراه پرسش و پاسخ و همکاری دانش آموز و معلم.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)