استاد محمد علوی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس دانشگاه و اموزشگاه <br /> مشاوره تحصیلی <br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران