استاد آترین نیک نام

  • دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • افتخار تدریس: کسب مدال های رنگین المپیاد دانش آموزی زیست شناسی توسط شاگردان
  • افتخار تحصیلی: مدال برنز المپیاد دانش آموزی زیست شناسی سال 90

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

021-54435-000

021-54435-000 برای مشاوره و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید