آتنا پاکزادیان

استاد آتنا پاکزادیان

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و کنکور سراسری به تمام دانش آموزان درهر شرایط تحصیلی و تدریس تمام دروس ابتدایی .قیمت به صورت توافقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

سمنان - سمنان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی شیمی از دانشگاه سمنان

نظرات شاگردان