مینا پوری

استاد مینا پوری

تدریس خصوصی ریاضی تمامی مقاطع تحصیلی توسط استعداد درخشان و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در رشته علوم اقتصاد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 ریاضی دبیرستان علوم انسانی جبر و احتمال هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی دوم دبیرستان حسابان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان