استاد اصغر قلی پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فیزیک دبیرستان - ریاضیات دبیرستان - شیمی دبیرستان-زبان انگلیسی - مقاومت مصالح1


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف