استاد آسیه کرمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • کسب رتبه 815 درآزمون سراسری کارشناسی ریاضی فیزیک (1388)
  • کسب درجه استعدادهای درخشان در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحصیل در مقطع ارشد به صورت مستقیم (1392)