استاد ناصر آسیابانی

 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • افتخار تدریس: آموزش مفهومی درس
 • افتخار تحصیلی: سابقه 6 سال تدریس در دروس دانشگاهی مدیریت مالی, اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی؛ آمار 1 و 2؛ ریاضیات عمومی و تحقیق در عملیات

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 1 سال تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد
 • 1 سال تدریس در منشور ادیبان دانش

افتخارات تدریس

 • آموزش مفهومی درس
 • شیوه عالی حل تمرین

به نظر من فهم عمیق مطالب به همراه تمرین های بیشتر و بیشتر یعنی اینکه یادگیری به حد اعلی رسیده است...استاد 50 درصد نقش دارد که مسیولیت فهماندن عمیق درس و حل تمرین را به عهده خواهد داشت. 50 درصد بقیه به عهده دانشجو است که بعد از فهمیدن با تمرین های بیشتر درس را ملکه ذهن خود کند به امید موفقیت و شادکامی برای همه


مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران 1385 تا 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه فردوسی مشهد 1392 تا 1395

افتخارات تحصیلی

 • سابقه 6 سال تدریس در دروس دانشگاهی مدیریت مالی, اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی؛ آمار 1 و 2؛ ریاضیات عمومی و تحقیق در عملیات
 • سابقه 1 سال استاد حل تمرین مدیریت مالی. اقتصاد ریاضی و اقتصاد مهندسی در دانشگاه فردوسی مشهد
 • سابقه 10 سال تدریس در دروس دبیرستان
 • دارای 17 مقاله کنفرانسی و ‍پژوهشی
 • رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد