هانی اشرفی

استاد هانی اشرفی

تدریس حساب دیفرانسیل و ریاضیات دبیرستان از سال 79 - تالیف کتاب تست و جزوه کنکور دیفرانسیل - تدریس به شیوه درک شهودی مفاهیم با حداقل فرمول ها - یادگیری ملموس مبتنی بر نمودارها به جای روابط -

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ارتعاشات مکانیکی استاتیک و مقاومت مصالح حسابان حساب دیفرانسیل و انتگرال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان