استاد اشکان صالحی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

در دانشگاه فرهنگیان مشغول تحصیل هستم که تنها مرکز پرورش دبیر در ایران میباشد<br /> -ما یاد گرفته ایم که چگونه یاد بدهیم-


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران