حسن اسلامیان

استاد حسن اسلامیان

تدریس دروس مرتبط با روش تحقیق در رشته های علوم انسانی(علوم تربیتی،روانشناسی، مشاوره،علوم اجتماعی و...) ، مقاله نویسی، پایان نامه نویسی، روش تالیف کتاب، مشاوره و برنامه ریزی درسی و ...

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

روش های اندازه گیری روش تحقیق

شهرهای تدریس

بهشهر - مازندران سبزوار - خراسان رضوی اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان،ترم چهارم.<br /> رشته علوم تربیتی- قادر به تدریس کلیه دروس رشته های علوم تربیتی،روانشناسی و مشاوره هستم. ، متخصص در زمینه های برنامه ریزی درسی،مشاوره ومقاله نویسی،پروپوزال و پایان نامه و ...

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا روانشناسی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • تالیف 6 کتاب، چاپ بیش از 25 مقاله، انجام 4 طرح پژوهشی ملی و دانشگاهی،تدریس به مدت 4 سال در دانشگاه پیام نور،رتبه اول جشنواره مقاله نویسی، مدیریت موسسه فرهنگی پژوهشی به مدت 2 سال،عضو هیات تحریه یک مجله بین المللی و ...

نظرات شاگردان