استاد حسن اسلامیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان،ترم چهارم.<br /> رشته علوم تربیتی- قادر به تدریس کلیه دروس رشته های علوم تربیتی،روانشناسی و مشاوره هستم. ، متخصص در زمینه های برنامه ریزی درسی،مشاوره ومقاله نویسی،پروپوزال و پایان نامه و ...


مدارک تحصیلی

  • دکترا روانشناسی از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • تالیف 6 کتاب، چاپ بیش از 25 مقاله، انجام 4 طرح پژوهشی ملی و دانشگاهی،تدریس به مدت 4 سال در دانشگاه پیام نور،رتبه اول جشنواره مقاله نویسی، مدیریت موسسه فرهنگی پژوهشی به مدت 2 سال،عضو هیات تحریه یک مجله بین المللی و ...