محمد عسگری

استاد محمد عسگری

شیمی100درصد با پدیده شیمی کشور استاد عسگری در 15جلسه.مبتکر تکنیک DT

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران قزوین - قزوین

سوابق و افتخارات تدریس


استاد عسگری برترین مدرس شیمی کنکور از نگاه دانش آموزان و استاد پروازی به شهر های اهواز ،اصفهان، مشهد ، گرگان ، تبریز ، کرمان و... میباشند.

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان