استاد محمد عسگری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

استاد عسگری برترین مدرس شیمی کنکور از نگاه دانش آموزان و استاد پروازی به شهر های اهواز ،اصفهان، مشهد ، گرگان ، تبریز ، کرمان و... میباشند.


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه تهران