استاد آصف سعادتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک مهندسی از دانشگاه اراک

افتخارات تحصیلی

  • دارنده تندیس بنیاد ملی نخبگا ن در سال 88 سابقه 7 سال تدریس در آموزشگاه های برتر تهران، اصفهان و اراک