استاد سیسیسشیش سیسشیشسی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس خصوصی زبان و ریاضیات توسط فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف_با ارایه شیوه ی حل تستی سوالات چهارگزینه ای


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی شریف