سیسیسشیش سیسشیشسی

استاد سیسیسشیش سیسشیشسی

یی سشیسشیسشیسشی

تدریس خصوصی زبان و ریاضیات توسط فارغ التحصیل رشته برق کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و دانشجوی ارشد MBA دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی کنکور سراسری زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس خصوصی زبان و ریاضیات توسط فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف_با ارایه شیوه ی حل تستی سوالات چهارگزینه ای

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان