استاد علی صالحی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

ترجیحا در بوکان و در صورت امکان در شهرهای استان آذربایجان غربی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ارومیه