علی صالحی

استاد علی صالحی

تدریس خصوصی کلیه دروس دبیرستان و دروس ریاضی فنی مهندسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

بوکان - آذربایجان غربی

سوابق و افتخارات تدریس


ترجیحا در بوکان و در صورت امکان در شهرهای استان آذربایجان غربی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ارومیه

نظرات شاگردان