آروین ایزدی

استاد آروین ایزدی

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مهندسی برق الکترونیک 2الکترونیک 1مدارهای الکتریکی 2مدارهای الکتریکی 1مدارهای منطقی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

الکترونیک الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی مدارهای منطقی سیستم های کنترل خطی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان