استاد آرسام ضیایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات-نیروگاه و انرژی<br /> دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی

افتخارات تحصیلی

  • 4 سال سابقه تدریس خصوصی و حل تمرین در دانشکده فنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران