عباس روشنی

استاد عباس روشنی

تدرس عملی، بدون نیاز به پیشنیاز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تبریز

نظرات شاگردان