آرمین کامیار

استاد آرمین کامیار

تدریس خصوصی ریاضی و شیمی توسط مهندس آرمین کامیار از دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشجوی ارشد رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تهران. از کسی کمک بگیرید که خود حد اقل یک بار مسیرتان را رفته باشد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی کنکور سراسری شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان