آرزو حسینی

استاد آرزو حسینی

تدریس کلیه دروس علوم انسانی از ابتدا تا کنکور، ( به صورت تضمینی) توسط فارغ التحصیل دانشگاه تهران و شیراز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شیراز

نظرات شاگردان