استاد استاد حسنخانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فیزیک دبیرستان-ریاضی دبیرستان- ریاضی1و2 دانشگاه-مدار1و2-کلیه دروس لیسانس برق گرایش قدرت و کنترل-دروس ارشد برق گرایش مدیریت انرژی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه صنعتی قم