اردوان معطوفی

استاد اردوان معطوفی

تدریس زبان انگلیسی دبیرستان توسط دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری، دارای مدرک IELTS , و مسلط به زبان انگلیسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان