استاد آرش واحدی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
 • افتخار تدریس: موسس و مدیر گروه آموزشی اساتید برتر
 • افتخار تحصیلی: مدیر گروه آموزشی اساتید برتر

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

 • 2 سال تدریس در ایران زمین تهران
 • 3 سال تدریس در گروه آموزشی اساتید برتر
 • 1 سال تدریس در موسسه ایران
 • 4 سال تدریس در موسسه نوین
 • 1 سال تدریس در موسسه مجتمع فنی تهران
 • 2 سال تدریس در موسسهه کمال
 • 1 سال تدریس در موسسه میلان
 • 1 سال تدریس در موسسه انستیتو ایز ایران

افتخارات تدریس

 • موسس و مدیر گروه آموزشی اساتید برتر
 • طراح و مدرس دوره های مکالمه فشرده در 4 ماه
 • طراح و مدرس تنها دوره آیلتس تضمینی در اراک
 • بالغ بر 12 سال سابقه تدریس و 4 سال تجربه مدیریت آموزشگاه

مدارک تحصیلی

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان 1388 تا 1392

افتخارات تحصیلی

 • مدیر گروه آموزشی اساتید برتر
 • طراح و مبدع اولین سلسه دوره های آموزشی انگلیسی برای تجارت در اراک
 • طراح و مدرس تنها دوره آیلتس تضمینی در استان مرکزی