استاد ارش نوروزیان

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تدریس: رتبه 3 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • افتخار تحصیلی: طراح سوالات ازمایشی کنکور کارشناسی ارشد صنایع

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در طراح سوالات کنکور ارشد صنایع موسسه سنجش و دانش
  • 1 سال تدریس در پیام نور
  • 1 سال تدریس در علمی کاربردی

افتخارات تدریس

  • رتبه 3 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  • موفقیت 100% دانشجویان در امتحانات دروس امار و احتمال، تحلیلی اماری، تحقیق در عملیات، ریاضیات و امار مهندسی

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف 1392 تا 1394

افتخارات تحصیلی

  • طراح سوالات ازمایشی کنکور کارشناسی ارشد صنایع