استاد آرش نوروزی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

آرش نوروزی،پژوهشگر ومدرس نیروی آزاد دروس عربی، دینی،قرآن، معارف اسلامی، دروس حوزوی،ادبیات، هفده سال سابقه تدریس وپژوهش ومشاوره دینی ومذهبی در داخل وخارج ازکشور،دانشجوی دکترای الهیات گرایش ادیان ومذاهب، کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی،خارج ازکشور


مدارک تحصیلی

  • دکترا الهیات و معارف اسلامی و ارشاد از دانشگاه اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • مربی آموزشی دانشگاه های غیردولتی، مدرس نیروی آزاد آموزش وپرورش، هیجده سال سابقه تدریس، پژوهشگر،سخنران سمینارها، همایش ها، انجمن ها، نویسنده،شاعر،مجری ،