استاد آرش بحرینی پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی پزشکی از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس ب رتبه های برتر
  • دانشجوی پزشکی با رتبه 3 رقمی