زهرا عرب

استاد زهرا عرب

تدریس خصوصی ریاضی در تمام سطوح توسط استاد دانشگاه - فارغ التحصیل از داشگاه دولتی - مدرس خانم - مرکزی اراک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

معادلات دیفرانسیل حساب دیفرانسیل و انتگرال ریاضی عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی عمومی 2

شهرهای تدریس

اراک - مرکزی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان