مریم تاج گردون

استاد مریم تاج گردون

تدریس خصوصی دروس دبیرستان توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان