مهدی خشنود

استاد مهدی خشنود

تدریس خصوصی شیمی دبیرستان و پیش دانشگاهی و تدریس خصوصی شیمی عمومی 1 و 2 و شیمی تجزیه دانشگاهی و تدریس زبان عمومی و تخصصی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان تخصصی مهندسی صنایع زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان شیمی تجزیه دستگاهی شیمی تجزیه شیمی عمومی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

ساری - مازندران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان