استاد امید چیت سازان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه شهید چمران اهواز

افتخارات تحصیلی

  • 4سال مدرس دانشگاه پیام نور وآزاد اهواز14سال سابقه تدریس در دبیرستان های اهوازفوق لیسانس آنالیزریاضی از دانشگاه چمران اهواز