استاد فرزان حاتمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس مجتمع فنی تهران <br /> برگزار کننده دوره های آموزشی برای ارگان های دولتی <br /> شرکت نفت <br /> شرکت گاز <br /> بانک مرکزی <br /> شرکت فولاد ایران <br /> و...


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی