استاد منا نصیری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بوعلی سینا همدان

افتخارات تحصیلی

  • دارای مدرک کارشناسی ( روزانه ) از دانشگاه بوعلی سینا همدان