منا نصیری

استاد منا نصیری

تدریس مجازی با تلگرام

تدریس به صورت مجازی صورت میگیرد.با شماره ی درج شده در صفحه ،تلگرام خود را باز کرده،تصویری از سوال درسی خودارسال میکنیدوپاسخ آن نیز باتوضیحات کامل ارسال خواهدشد.هزینه هرسوال بستگی به پاسخ آن دارد.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال آمار و مدلسازی دبیرستان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

آبادان - خوزستان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بوعلی سینا همدان

افتخارات تحصیلی

  • دارای مدرک کارشناسی ( روزانه ) از دانشگاه بوعلی سینا همدان

نظرات شاگردان