استاد امیر طاهرخانی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
  • افتخار تحصیلی: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران(سازه) دانشگاه صنعتی شریف
  • تدریس در مدرسه غیردولتی هدایت تاکستان به مدت 1 سال

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 1 سال تدریس در مدرسه غیردولتی هدایت تاکستان

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف 1388 تا 1392
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف 1392 تا 1394

افتخارات تحصیلی

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران(سازه) دانشگاه صنعتی شریف
  • فارغ التحصیل کارشناسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
  • رتبه 75 کنکور کارشناسی ریاضی فیزیک
  • رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد عمران