امیر صالحی

استاد امیر صالحی

تدریس خصوصی و تضمینی اقتصاد دبیرستان و دانشگاه تدریس نرم افزار spss توسط دانشجوی اقتصاد انرزی خارج از کشور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

اقتصاد مهندسی اقتصاد دبیرستان اقتصاد کنکور سراسری

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان