سید امیرسالار انوشه

استاد سید امیرسالار انوشه

تدریس خصوصی ریاضیات دبیرستان و راهنمایی و ریاضی عمومی وپایه دانشگاهیً برای همه رشته ها و تدریس معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی توسط رتبه ی ٣٠ کنکور ارشد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان