استاد امیر پیروزنیا

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکترای عمران


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه زنجان