امیر نوروزی

استاد امیر نوروزی

رتبه 1 تحقیق در عملیات و آمار و احتمالات در کنکور کارشناسی ارشد سال 87- -آموزش مفهومی و تخصصی + آموزش پیشرفته مطابق کنکور+ بررسی جامع نکات کلیدی تستی + کلاس جامع حل تست های مفهومی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع آمار و احتمالات تحقیق در عملیات

شهرهای تدریس

آمل - مازندران قایم‌شهر - مازندران بهشهر - مازندران بابلسر - مازندران ساری - مازندران بابل - مازندران

سوابق و افتخارات تدریس


دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران <br />  رتبه 1 تحقیق در عملیات و آمار و احتمال کشور در کنکور کارشناسی ارشد <br />  استاد تخصصی دروس تحقیق در عملیات 1و2 و آمار و احتمالات مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری (اصفهان، تهران و مازندران) -7 سال سابقه تدریس کنکور در مجموعه رشته های : <br /> -مجموعه مهندسی صنایع <br /> -مجموعه مدیریت <br /> - مجموعه آمار <br /> -مجموعه مکانیک<br /> - مجموعه مهندسی کامپیوتر <br /> - مجموعه مهندسی برق <br /> - مجموعه حسابداری <br /> <br /> <br />

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان