استاد امیر نوروزی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران <br />  رتبه 1 تحقیق در عملیات و آمار و احتمال کشور در کنکور کارشناسی ارشد <br />  استاد تخصصی دروس تحقیق در عملیات 1و2 و آمار و احتمالات مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری (اصفهان، تهران و مازندران) -7 سال سابقه تدریس کنکور در مجموعه رشته های : <br /> -مجموعه مهندسی صنایع <br /> -مجموعه مدیریت <br /> - مجموعه آمار <br /> -مجموعه مکانیک<br /> - مجموعه مهندسی کامپیوتر <br /> - مجموعه مهندسی برق <br /> - مجموعه حسابداری <br /> <br /> <br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران