استاد امیر خادمیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سمنان

افتخارات تحصیلی

  • حضور مقاله در کنفرانس ملی با عنوان تولید قطعات فلزی به روش کشش