امیر خادمیان

استاد امیر خادمیان

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی کلیه دروس هنرستان و پایه مکانیک و نرم افزارهای مهندسی مکانیک به صورت توافقی:سیستمهای اندازهگیری -اجزای ماشین - محاسبات فنی و- auto cad- power mill- catia

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

طراحی اجز ا 1 و 2 سیستم های اندازه گیری

شهرهای تدریس

کرج - البرز تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سمنان

افتخارات تحصیلی

  • حضور مقاله در کنفرانس ملی با عنوان تولید قطعات فلزی به روش کشش

نظرات شاگردان