مهدی موحدنیا

استاد مهدی موحدنیا

تدریس خصوصی نقشه کشی صنعتی 1 و2 توسط مدرس دانشگاه.......................................................................................................................................................

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

نقشه کشی مهندسی برق رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

سوابق و افتخارات تدریس


مدرس دانشگاه

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان